10 mest befolkede land

By | July 12, 2017

 

 

 

 

Hvilke land i verden er det som er mest befolket? Svaret får du her.

 

#1: Kina
Kina har et folketall på hele 1 367 485 388. Befolkningstettheten er på 142,49 innbyggere per kvadratkilometer. Landet er bekymret over befolkningsveksten og har derfor et mål om at hver familie kun får lov til å ha ett barn hver.

Folkerike land

 

#2: India
Folketallet i India er på 1 251 695 584 . Befolkningstettheten er 380,73 per kvadratkilometer, noe som gir en over dobbelt så høy befolkningstetthet som Kina.

Bilderesultat for india

 

#3: USA
321 368 864 er folketallet i USA. Befolkningstettheten er på 32,7 innbyggere per kvadratkilometer. Tredjeplassen er dermed langt bak første og andre både når det gjelder folketall og befolkningstetthet.

New York

 

#4: Indonesia
Folketallet i Indonesia er 255 993 674 innbyggere. Dette tilsvarer 133,37 innbyggere per kvadratkilometer. Indonesia er dermed ikke langt unna Kina på dette punktet.

Bilderesultat for indonesia

 

#5: Brasil
204 259 812 innbyggere finner du i Brasil. Her er befolkningstettheten kun 24 innbyggere per kvadratkilometer.

Bilderesultat for brasil

 

#6: Pakistan
Pakistan har 199 085 847 innbyggere. Befolkningstettheten er 247,64 innbyggere per kvadratkilometer. Dette tilsvarer en mye høyere befolkningstetthet enn Kina.

Bilderesultat for pakistan kvinner

 

#7: Nigeria
Nigeria har 181 562 056 innbyggere. Her er befolkningstettheten 196,55 innbyggere per kvadratkilometer, noe som er høyere enn i Kina.

Bilderesultat for nigeria

 

#8: Bangladesh
Folketallet i Bangladesh er 168 957 745. Innbyggere per kvadratkilometer er hele 1173,32 noe som gir en ekstremt høy befolkningstetthet.

Bilderesultat for bangladeshi people

 

#9: Russland
Russland har en befolkning på 142 423 773. På grunn av at landet er ekstremt stort er likevel befolkningstettheten lav, kun 8,34 innbyggere per kvadratkilometer. Dette er lavere enn Norge, som har en befolkningstetthet på 13,52 innbyggere per kvadratkilometer.

Bilderesultat for russland natur

 

#10: Japan
Det er 126 919 659 innbyggere i Japan. Til tross for en tiende plass er befolkningstettheten større enn førsteplassen. Befolkningstettheten i Japan er nemlig på 335,91 innbyggere per kvadratkilometer.

Bilderesultat for japan

 

Les også: 

 

Kilder:
http://geoarntica.com/mestfolkerikeland.html
https://no.wikipedia.org/wiki/Folkerepublikken_Kina
https://no.wikipedia.org/wiki/India
https://no.wikipedia.org/wiki/USA
https://no.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://no.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://no.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://no.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://no.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
https://no.wikipedia.org/wiki/Russland
https://no.wikipedia.org/wiki/Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/Japan

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 2 =